Ny struktur på bygg og anleggs komitéen

Styret tar grep for å gjøre det enklere å være frivillig i Eidsvold IF. Vi har sett over tid et stort behov for å få en avlastning på ledere i klubben rundt drift og anleggs-biten. Det ble derfor på styremøtet den 18 september besluttet at Bjørn Nordvik går inn i rollen som Leder for bygg og anlegg på Eidsvoll stadion.

Alle henvendelser rundt bane og anlegg på Eidsvoll Stadion skal derfor heretter gå til drift@eidsvold-if.no eller mobil nr. 958 65 719

Formål

  • Få en tydelig rolle og ansvarsfordeling
  • En ansvarlig som rapporterer direkte til styret
  • Avlaste styreleder, gruppeleder fotball og andre for oppgaver man ikke skal utføre
  • Samarbeide og koordinere aktiviteter med Grupperepresentant for bygg og anlegg i fotball
  • Ansvarlig for å lede og utvikle funksjonene: Vaktmester - Baneansvarlig - Dugnadteamet - Vask - Utleie
  • Bygge opp et dugandsteam "EIFs Gode Hjelpere"
  • Bidra til: Representativ klubb med systemer og rutiner på plass, rent og pent, trygghet, drifte i henhold til lover og regler, sørge for moderne fasiliteter og stolte folk
  • Representere EIF i relevante fora og bygge nettverk innenfor bygg og anlegg


Styret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift