Klubbutvikling

Forslag til visjon, verdier, virksomhetside, hovedmål og innsatsområder er nå klare og vi ønsker dine innspill før Årsmøte hvor virksomhetsplanen skal besluttes

Hei,

Eidsvold IF er en klubb med flere idretter som skal ha samme visjon og verdier. Dette har vi ikke i dag, gruppene har egne verdier og egen visjon. For å rette på dette lages det nå en virksomhetsplan. Denne planen vil hjelpe oss med å få en mer langsiktig plan for hele klubben, som sikrer at vi drar i samme retning og mot felles mål. For å hjelpe oss med dette arbeidet har vi med oss veileder Stein Erik Halck fra Akershus idrettskrets.

Det er også satt ned et utvalg for klubbutvikling som har laget et første utkast sammen med Stein Erik. Dette utkastet er sendt til gruppene og diskutert i styret ved flere anledninger. Vi presenterer nå for første gang forslagene og ønsker medlemmenes tilbakemelding.

Det som er viktig å merke seg er at visjonen blir endret fra fotballens Flest mulig, lengst mulig i EIF! og håndballens Skape det beste håndballtilbudet på øvre Romerikes for bredde og topp!. Til en felles visjon for EIF.

Hvis du har andre forslag/tillegg enn de som her blir presentert eller vil beholde de gamle, så ønsker vi svært gjerne at du sender dine forslag til kontakt@eidsvold-if.no.

På Årsmøtet blir hele virksomhetsplanen lagt frem for beslutning

Her er forslagene


Sportslig hilsen

Styret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift