EIF Huset; hva ble gjort i 2016, og hva skjer i 2017

EIF Huset og området rundt er en viktig grunnstein for aktivitet og inntekt i EIF. Dette er en verdi vi tar vare på og videreutvikler. I 2016 måtte vi rehabilitere en vegg, i 2017 må vi rehabilitere taket.

2016 var et hendelsesrikt år for EIF Huset hvor flere store og små prosjekter ble gjennomført.

Første prioritet gikk til sikkerheten til barn og unge rundt anlegget vårt. I flere år har mange medlemmer, foreldre, barn og gjester meldt sin bekymring rundt all biltrafikken på plassen foran klubbhuset. Paradoksalt nok er det stort sett foreldre, medlemmer og gjester som har benyttet plassen til parkering, men slik er det overalt; folk kjører bil og vil så tett på som mulig. Hovedstyret fikk en bekymringsmelding tidlig på våren 2016, og med bakgrunn i nevnte problemstilling ble det enstemmig vedtatt å stenge plassen foran klubbhuset for biltrafikk på ettermiddagene og i helgene ved å etablere en bom ved innkjøringen. Tilbakemeldingene har udelt vært positive, og vi vil takke alle for den forståelse tiltaket er møtt med! Det er hyggelig å se plassen bli brukt av barn og ikke som parkeringsplass. For 2017 ser Hovedstyrets Arbeidsutvalg på ytterligere tiltak for å gjøre plassen enda mer tilgjengelige og brukervennlig.

Neste større prosjekt var å få asfaltert parkeringsplassene før og veien frem til Eidsvoll Stadion samt få grøftet skikkelig. Støvet fra parkering og veg la seg på kunstgresset og førte til unødvendig slitasje og økt vedlikeholdsbehov. EIF har god dialog med Eidsvoll Kommune, og ved å klart kommunisere behov og konsekvens rundt emnet fikk vi meget raskt veldig god respons fra kommunen. Heldigvis skulle de i gang med ulike asfalteringsprosjekter i nærheten, så etter få uker var det aktivitet utenfor klubbhuset. Nå har vi ny-asfalterte parkeringsplasser og fin veg med romslige grøfter frem til Eidsvoll Stadion og Klubbhuset, og anlegget fremstår nå penere enn noen gang. Tusen takk til Eidsvoll Kommune!

Siste store prosjekt startet smått; Det var behov for å bygge en ny trapp til kontoret. Når dugnadsgjengen begynte å rive litt vegg oppdaget man raskt at vi hadde hatt lekkasjer fra tak og vegg ned i kjelleren. Videre oppdaget vi punkterte vinduer, råte og mangelfull isolering og tetting. Veggen mot kunstgresset gikk derfor fort fra kun en enkel trapp til total rehabilitering. Det var satt av penger til vedlikehold av klubbhuset i 2016, og en restriktiv pengebruk før på året gjorde at vi hadde penger innenfor budsjettet til denne ganske så store jobben. Jobben var ganske stor, så endel ble satt bort mens resten ble tatt på dugnad. En stor takk til de som bidro med de mange uventede dugnadstimer som påløpte. Dette var viktig for å holde denne kostnaden så langt nede som mulig! De observante har også sett at det har dukket opp en flott ny trapp.

I tillegg er det gjennomført en rekke «mindre» jobber på huset; maling i kjeller, rundvask og rydding, påfyll av dekketøy i skapene med mer.

For 2017 er det foreløpig kun ett prosjekt vi ta tak i, og det er å rehabilitere taket. Vi har hatt vannlekkasje fra taket i salen, og dette må utbedres. Dette arbeidet er satt bort til profesjonelle og er planlagt for januar/februar. Det antas at dette ikke vil påvirke aktiviteten ved klubbhus og stadion i særlig grad.

Videre har arbeidsutvalget i Hovedstyret en ønskeliste for 2017 som må vurderes opp mot kapasitet og økonomi;

  • Rehabilitering av nordveggen
  • Utbedring av trapp ned til garderobe
  • Bytte gulv i salen
  • Male salen
  • Overbygg over inngangspartiet
  • Uteplass/terrasse
  • Utbedring garderobe 2

Det jobbes også med noen større prosjekter på Eidsvoll Stadion. Mer info om dette vil komme.

Si gjerne i fra dersom du ønsker å bidra til å holde klubbhuset vårt vedlike, og gjerne også om du har forslag til ting vi bør gjøre for å få et enda mer funksjonelt og flott klubbhus. Ta kontakt med anleggsansvarlig Jan Ove!

Hovedsamarbeidspartnere:


Støtt oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift