Eidsvold Idrætsforening

Styret

Styret

EIF Hovedstyre

Navn Funksjon Mobil Mail
Kai Robert Hallberg Leder 91 756 772 leder@eidsvold-if.no
Carl Jørgen Owre Nestleder 97 734 193 nesteder@eidsvold-if.no
Rolf Lie Økonomiansvarlig 91 633 204 okonomi@eidsvold-if.no
Monica Martinsen Trana Sekretær 90 181 003 kontakt@eidsvold-if.no
Monica Berg Hansen Styremedlem 93 433 951

styremedlem1@eidsvold-if.no

Roger Slaatbraaten Styremedlem  46 506 984 styremedlem2@eidsvold-if.no
Edgar Fossheim Gruppeleder Hopp 90 507 840

edgar.fossheim@outlook.com

Asbjørn Brandlistuen Gruppeleder Fotball   leder.fotball@eidsvold-if.no
Jan-Erik Pedersen Gruppeleder Håndball 91 537 899 leder.handball@eidsvold-if.no
Anne Haugstulen Gruppeleder Vandrelag 90 174 192

ahaugstulen@gmail.com

Aina Skjerset Varamedlem 91 803 367 aina.skjerset@icloud.com
Øivind Cock-Olsen Varamedlem  63 960 763
 
 
Dag Saltnes Varamedlem Fotball 95 242 469  
Harald Røsand Varamedlem Hopp    
Olav Berg Varamedlem Vandrelag 97 171 047

o-berg@bbnett.no

William Ildahl Varamedlem Håndball 97 965 467

sportsligleder.handball@eidsvold-if.no

Hovedstyrets funksjon

  • Hovedstyret (HS) skal planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lov norm for idrettslag.
  • Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben, iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter
  • HS skal stå for lagets daglige ledelse, og representere foreningen utad
  • Man disponerer lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordeler disse etter plan og godkjent budsjett
  • HS oppnevner komiteer og utvalg etter behov, og utarbeider instruks for disse
  • Styrets sammensetning er: Leder HS, Gruppeledere (Fotball, Håndball, Vandrelag og Hopp), Nest leder HS, Økonomiansvarlig HS, Sekretær HS, 2 Styremedlemmer, 2 Varamedlemmer og 4 gruppe varamedlemmer (1 per gruppe)

 

 

EIDSVOLD IDRÆTSFORENING
NYVEGEN 37
2070 RÅHOLT
Org.nr 971 270 551 

kontakt@eidsvold-if.no

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift