Status Årsmøte vedtak

EIF Hovedstyre (HS) har ansvar for å følge opp vedtak fattet av medlemmene på årsmøtet. Styret har behandlet vedtakene som ble besluttet på årsmøtet 2017. Her finner du beslutninger og status for videre fremdrift

Sak 1 Trening på tvers av idrettene i EIF

Besluttet av medlemmene på Årsmøtet at HS fortsetter arbeidet med integrering sosialt, sportslig, praktisk og økonomisk for barn som deltar på flere aktiviteter. Videre at klubben søker å samkjøre/koordinere pr års trinn, i alle fall for de minste

Sak 1 og 2 henger nøye sammen når det gjelder å tilrettelegge, slik at økonomi ikke blir avgjørende for at barn og unge blir med i EIF. Styret har først og fremst tatt tak i hovedtema trening på tvers av idrettene under sak 1 og her vil Gruppelederne koordinere for best mulig tilrettelegging.

Utdrag HS referat :

7.

ÅRSMØTE SAK: TRENING PÅ TVERS AV IDRETTENE

Besluttet:


Enstemmig

Asbjørn leder arbeidet og koordinerer med Jan-Erik. Frist satt før sesongstart for håndball i september


AB

September


Sak 2. Bedret sosial profil på treningsavgifter

Denne saken adresserer to saker, HS har derfor splittet saken i to oppgaver.

2A: Noen familier har store utgifter i forbindelse med aktivitet for barna. Dersom man har flere barn i idretter økes både den økonomiske og praktiske terskelen for at barn kan delta flere steder. Medlemmene ber derfor HS å se på et «økonomisk tak»

HS har besluttet følgende:

Det settes for 2017 ett familie tak på treningsavgifter på totalt 7 500kr. Dette er eks medlemsavgift. Her kan man velge familiemedlemskap til 900kr. Totalt vil en familie ha et tak på 8 400kr pr år i EIF

HS besluttet også å innføre Sosiale kriterier, her kan familier ved spesielle tilfeller søke om å få ettergitt hele eller deler av treningsavgift og medlemsavgift, slik at barn og unge kan delta i aktivitetene våre. Uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

All informasjon om trening og medlemsavgifter finner man her på våre nettsider under fanen Medlemservice

2B: Samkjørt utstyrsavtale, slik at foreldre slipper å kjøpe unødvendig mye utstyr til barna

Vi har samkjørte utstyrs avtaler som varer til mai 2018 og en grundig jobb vil gjøres for å vurdere en best mulig avtale for EIF når disse reforhandles. Arbeidet med dette vil startes etter sommeren.

Utdrag HS referat ;

8.

ÅRSMØTE SAK: BEDRET SOSIAL PROFIL PÅ TRENINGSAVGIFTER

Besluttet:


Enstemmig

Tak på treningsavgifter for en familie er satt til 7 500kr for 2017. Gjelder barn under 18år. Det ble også besluttet at man ved spesielle tilfeller kan familier søke om å få ettergitt hele eller deler av treningsavgift og medlemsavgift.


KRH

April

Saken inneholdt også et punkt om utstyrsleverandør. Denne saken følges opp av Jan-Erik


JEP

Q3 2017


Sak 3. Dalbakken

EIF Hopp ønsker å sette i gang et prosjekt for å få liv i Dalbakken igjen. Dette er et meget spennende prosjekt for EIF. Dette ble også besluttet av medlemmene og Leder Hopp, Edgar Fossheim styrer fremdriften i dette prosjektet. Oppdatering av fremdrift legges ut her på vår web side.

Sak 4. Utvidelse klubbhus/driftsbygning

Saken ble trukket på Årsmøte

Sak 5. Medlemskontingent

De besluttede satsene er oppdatert på nett og kontingent blir nå fortløpende sent ut til medlemmene våre.Takk for støtten!

 

         

 

 

 

   

Støtt oss!

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift