EIF Fotball - "Flest mulig, lengst mulig i EIF"

Mange kjenner sikkert igjen vår visjon i EIF fotball. Det å tilrettelegge for at flest mulig kan være med i EIF lengst mulig er etter min mening det grunnleggende for all den aktivitet som bør drives i et idrettslag som Eidsvold IF.

EIF fotball - «Flest mulig, lengst mulig i EIF»

Mange kjenner sikkert igjen vår visjon i EIF fotball. Det å tilrettelegge for at flest mulig kan være med i EIF lengst mulig er etter min mening det grunnleggende for all den aktivitet som bør drives i et idrettslag som Eidsvold IF.

Dette er en visjon som forplikter oss som er valgt til å lede, men også en visjon som forplikter alle spillere, foresatte, trenere og andre frivillige rundt i vårt idrettslag.

Vi som har fått tillit og blitt valgt inn i fotballstyret i Eidsvoll IF ønsker å gjøre vårt for at vår visjon blir noe håndfast og reelt som vi kan være stolte over at vi får til i EIF. For å få til dette trenger vi også hjelp av alle dere andre som står på og bryr dere om aktiviteten vi tilbyr våre barn, unge og voksne gjennom aktivitet hele året. Det er VI SAMMEN som legger til rette og bygger veien videre for EIF fotball!

Utstyr til spillere

EIF fotball inngikk i forkant av 2017 sesongen en ny utstyrs- og sponsoravtale med Umbro/Scantrade. Denne gir lagene blant annet mulighet til å få oppgradert spillerdraktene. Vi er i gang med denne prosessen og vil lage en plan for innkjøp av nye drakter gjennom sesongen. Her vil vi ta kontakt med de respektive lagledere i forkant av hver bestilling.

Les mer om utstyrsavtalen og den nye klubbkolleksjonen med Umbro HER.

EIF vil også om kort tid lansere en egen webshop som gjør det mulig å handle sports- og fritidsprodukter til gode betingelser. Her vil det også lanseres egne EIF profilerte artikler som gensere, jakker, bagger, supporterutstyr mv.

Klubbkolleksjonen som består av jakke, genser, shorts, bukse og strømper er tilgjengelig hos G-Sport Eidsvoll og våre medlemmer får fortsatt 15% rabatt ved kjøp der (gjelder alle produkter unntatt sykler og elektronikk).

Anlegg og aktivitet

Fotballen har i praksis 3 anlegg/baner i dag som vi benytter til treninger og kamper.

Kunstgresset på Eidsvoll stadion og Opakerfeltet er våre primære anlegg, men Bane 2 på sørenden av kunstgressbanen vil etter planen tas i bruk til kamper for yngres-avdeling i 2017. Tidspunkt for åpning av Bane 2 vet vi litt mer om når det får tørket opp skikkelig og gresset får begynt å vokse igjen etter vinteren. Vi er imidlertid optimistiske for oppstart på Bane2.

Opakerfeltet er et område vi leier og vil bli benyttet til fotballaktivitet i mange år fremover så lenge rekrutteringen til våre fotballag er økende.

Det er hele 29 lag som er påmeldt til seriespill i 2017. Dette vitner om stor aktivitet og bra rekruttering. Vi har lag i alle aldersklasser, fra 6 år og opp til og med et Oldboys 7'er lag.

Vi ønsker å etablere et fungerende utvalg for bane og anlegg i 2017. Her er vi også avhengig av frivillige som kan bidra. Kan du være med litt eller mye, ta kontakt vi setter pris på ditt engasjement.

Sportsplan og sportslig utvalg

Vi har behov for å oppdatere vår sportsplan og har som mål at dette skal være sluttført i løpet av 2017-sesongen. Da vil vi ha en oppdatert sportslig plan som vil legge rammen for all sportslig aktivitet i lagene og avdelingene i klubben. Dette tror vi vil være et godt verktøy for alle våre trenere i tiden fremover. Målet er at vi skal ha en sportsplan som er forståelig for alle og som vil bli benyttet i den daglige aktivitet.

Sportslig leder, Stian Sund, vil i samarbeid med flere etablere et sportslig utvalg i EIF fotball. Målet er å få etablert et sportslig utvalg i løpet av 2017. Hvor mange og hvem dette består av vet vi ikke pr i dag, men vi tror at det vil bestå av en leder, en ansvarlig fra hver av gruppene yngres-avdeling, ungdomsavdelingen og senior, samt en ansvarlig for jentesatsning i EIF.

Vi ønsker også å gjennomføre regelmessige trenerforum hvor vi ønsker å ta opp og diskutere ulike temaer. Her er det ønskelig at alle trenere og andre interessert deltar og tar del i den sportslige utviklingen i klubben. Vær aktive og del erfaring og kunnskap med andre, vi vet at det er mange som innehar verdifull kompetanse.

Jentefotball

Å få flere jenter til å spille fotball er et av satsningsområdene fra NFF og EIF fotball er glade for at det nå er etablert flere jentelag i yngres-avdeling. Vi ønsker som klubb å sette fokus på dette også fremover og tilrettelegge for dette på best mulig måte. Vi håper å få på plass en ansvarlig for jentefotballen i EIF som vil ha som oppgave å drive dette arbeidet videre i samarbeid med styret.

Utdanning av trenere

Vi har i 2017 et samarbeid med NFF Akershus, hvor det gjennomføres «Grasrottrenerutdanningen» på Eidsvoll stadion. Kurs 1 og -2 er allerede gjennomført og det har vært stor interesse blant trenerne i klubben. Vi ønsker å tilrettelegge for utdanning av våre trenere og oppfordrer til at dere melder dere på resterende kurs som gjennomføres hos oss i 2017. Se vedlagt informasjon i fil til nedlastning i høyre hjørnet av denne artikkelen.

Det blir også arrangert «keepersøndager» i regi av Espen Knai som er engasjert som keepertrening for EIF. Dette er et tilbud for trenere og keepere i aldergruppen 8-14 år og gir verdifull innsikt og tips til øvelser for å trene spillere som ønsker å være keepere for sine lag. Følg med for informasjon om når neste «keepersøndag» arrangeres.

Dugnader

Som de fleste forstår så er mye av aktiviteten og kostnadene i et idrettslag som vårt basert på frivillig innsats og dugnadsarbeid. Dugnader vil være både for å jobbe inn penger til klubben, men også rene vedlikeholds- og ryddedugnader for å holde våre anlegg i god stand.

Dugnadsgruppa ledes av Kari-Anne Paulsen og Ann-Karin Johnsen som har gjort en kjempejobb for EIF i mange år, men det er selvfølgelig plass til flere. Mange bidrar selvfølgelig mye allerede gjennom å ha påtatt seg verv som VKD ansvarlig i sine lag, og andre igjen ved å møte opp og delta på de dugnadene som settes opp. Vi i EIF er helt avhengig av at den gode dugnadsånden fortsetter også i årene fremover.

Vi ønsker imidlertid å legge til rette for mer «morsomme» og aktuelle dugnader i tiden fremover. Fellesdugnader i 2017 vil være:

 • Råholtdagene - 23. -24. juni 17. Her bidrag ungdoms- og seniorlagene (G13 tom A-laget).
 • Norgeshuscup - 23. 24. september 17. Her bidrag yngres avdeling.
 • Kioskvakter i EIF kiosken
 • Vakthold i Råholthallen
 • Fotballotteriet
 • Varepakking for Rema 1000 (spillere fra ungdomsavdelingen)
 • Tine Fotballskole - Uke 26, Instruktører fra A-laget
 • Rydde- og vedlikeholdsdugnader rundt baner og anlegg

Når det gjelder Råholtdagene så håper vi at dette blir sommerens «happening» på Råholt og at det kommer mye folk som skaper masse liv. Vi er imidlertid avhengig av at alle i EIF hjelper til med å informere og selge inn arrangementet blant venner og kjente slik at dette blir en suksess. Råholtdagene er et samarbeid mellom Amfi Eidsvoll, Eidsvold IF (Håndball og Fotball) og Bøn FK.

Gå inn på Råholtdagene på Facebook, del og lik siden og arrangementet. Informasjon og link til billetter finner du også på EIF sine nettsider.

Sponsorer og andre inntektsbringende tiltak

I tillegg til dugnader og treningsavgifter er bidrag fra sponsorer en viktig inntektskilde, og det ble før inngangen til 2017 sesongen inngått en ny sponsoravtale med Norgeshus JOS-Bygg. EIF vil som en del av avtalen arrangere Norgeshuscup på Eidsvoll stadion 23.-24. september. Vi håper på mange påmeldte lag og gleder oss til mye aktivitet og idrettsglede denne helgen. Arbeidet med planlegging av cupen er godt i gang og vi har en bra gruppe som er ansvarlige for dette. Det ryktes om allerede mange påmeldte lag.

Vi har også mange andre sponsorer som vi ønsker å takke for støtten så langt. Vi håper mange også fremover ønsker å bidra med å støtte sitt lokale idrettslag for på den måten å gi flere muligheter for barn og unge i nærmiljøet på Råholt.

Tine fotballskole har blitt en tradisjon i EIF fotball og vil også i år bli arrangert uken etter skoleslutt. Vi forventer også i går over 100 deltakere. A-lagets spillere deltar som instruktører godt hjulpet av hjelpeinstruktører fra spillere i ungdomsavdelingen.

I tillegg til sponsorer og faste aktiviteter jobbes det aktivt med å søke midler og støtte fra ulike organisasjoner, firmaer og kommunale og statlige midler. Her gjør Kirsten Misund, som sitter i fotballstyret, en kjempeinnsats med å finne og søke på midler til aktivitet i klubben. Vi kommer til å fortsette denne jobben og håper å høste gevinst av den jobben som legges ned også i fremtiden.

Skulle du sitte på ønske om å sponse EIF med et stort eller lite beløp, eller du har ideer til tiltak som gir inntekter nøl ikke med å ta kontakt.

Treningsavgifter

For å kunne dekke inn en del av kostnadene knyttet til den sportslige aktiviteten trenger EIF fotball å ta betalt for treningsavgift av de spillerne som deltar aktivt og benytter seg av tilbudet i klubben.

Denne treningsavgiften besluttes av årsmøtet i Eidsvold IF og er satt i henhold til alder og aktivitetsnivå slik at de yngste betaler minst og økes gradvis opp til og med seniorspillerne på A-laget.

Treningsavgifter skal bla dekke:

 • Drift av anlegg og baner (bla strømutgifter til oppvarming av kunstgresset på vinteren)
 • Vedlikehold av fotballmål og annet utstyr som brukes til fotballaktivitet.
 • Påmelding til seriespill og cuper
 • Dommerutgifter i seriekamper
 • Forsikringer (spillerlisenser)
 • Utstyr som drakter, fotballer, vester, kjegler og annet utstyr som er nødvendig for å drive fotballaktivitet.

Treningsavgiften faktureres i 2 rater, en i februar og del 2 blir sendt ut i Mai. Vi ber om at alle sørger for å betale treningsavgiften ved forfall. Skulle det være behov for å dele opp treningsavgiften i flere rater eller dere har andre spørsmål vedrørende denne vær vennlig å ta kontakt så finner vi alltid en løsning.

Administrasjon i EIF fotball

Tina Knutsen jobber med ulike administrative oppgaver i EIF fotball og gjør en kjempejobb for å holde hjulene i gang i det daglige. Spesielt nå i fotballsesongen er det mye praktisk og administrativt som skal gjøres. Hun har blant annet ansvar for:

 • Være kontaktledd for EIF fotball. E-mail: kontakt.fotball@eidsvold-if.no
 • Oppfølging av spiller-, trener- og medlemslister
 • FIKS-ansvarlig
 • Påmelding av lag, lisens/forsikring.
 • Organisere treningstider
 • Andre administrative oppgaver
 • Tine fotballskole

Fair Play og aktiv deltakelse

EIF fotball har stor tro på bestemmelsene om Fair Play og vi håper at alle spillere, trenere, lagledere, forelder og andre som deltar i fotballaktivitet også følger disse bestemmelsene i det daglige. La oss vise at dette ikke bare en noen ord skrevet i noen bestemmelser, men gå aktivt ut og front Fair Play - ALLTID. «Det handler om respekt, ikke sant?»

Delta aktivt og følg «foreldrevettreglene», kom og se på treninger og kamp når du har anledning. Ungene ønsker at vi voksne skal være tilstede, ta en kaffe i EIF kiosken og ta en prat med de andre foreldrene og bli kjent med hverandre. Trygge foreldre skaper trygge rammer også blant de unge på fotballbanen.

For de som ikke kjenner til «Fair play kontrakten» og «Foreldrevettreglene» ønsker jeg å gjøre dem tilgjengelig her:

Fair play kontrakten:

 • Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler
 • Vis respekt for laget og lagkameratene dine
 • Vis respekt for dine motspillere
 • Møt presis til trening, kamper eller andre avtaler
 • Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel
 • Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen
 • Tap og vinn med samme sinn

Foreldrevettreglene:

 • Støtt opp om klubbens arbeid - gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 • Møt fram til kamper og treninger - du er viktig både for spillerne og miljøet.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang - dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 • Vi har alle ansvar for kampmiljøet - gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 • Respekter trenerens kampledelse - konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 • Respekter dommerens avgjørelser - selv om du av og til er uenig!
 • Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende - da er du en god medspiller!

Vi ønsker å jobbe med god informasjon slik at EIF sine planer og aktiviteter i og utenfor sesongen blir kjent blant våre medlemmer. Vi håper imidlertid også at dere som er aktive i lagene deler opplevelser med oss andre slik at flere kjenner til hva som skjer rundt i de ulike årgangene og lagene. Informerer om hvilke cuper der har deltatt på, deler fine bilder og skriver noen ord om dette.

EIF fikk i inngangen av 2017 en ny nettløsning og vi ønsker at lagledere og egne webansvarlig for hvert lag kan berike våre nettsider med bilder og nyhetsartikler. Det kommer til å bli arrangert et eget «webkurs» for interesserte, vi kommer tilbake med tidspunkt for dette.

Dette ble kanskje litt vel mye informasjon på en gang, men jeg mener det er viktig at alle er kjent med status og planer for fremtiden i EIF fotball. Vi er et idrettslag i stor vekst og tror at rekrutteringen bare vil øke på i årene fremover.

Det er da viktig at vi har en robust organisasjon og klare rammer og retningslinjer for hvordan vi driver vår aktivitet. På en måten kan vi ta imot nye årganger og inkludere alle spillere, foreldre, frivillige og andre på en god måte.

Jeg føler meg trygg på at mange av våre medlemmer, spillere, foreldre og andre fortsatt ønsker å bidra til en bra fremtid og utvikling for EIF fotball i årene som kommer.

Takk til alle dere som bruker av deres tid hver eneste dag - og lykke til med alle fotballkamper, foreldremøter, kioskvakter, trenerkurs og lange fine sommerkvelder på eller ved en fotballbane - dere er gull verdt for Eidsvold IF alle sammen!

Og husk: «Flest mulig, lengst mulig i EIF».


Sportslig hilsen

På vegne av fotballstyret i EIF.

Asbjørn Brandlistuen

Leder Eidsvold IF - Fotball

Tlf: 916 41 774 - e-post: leder.fotball@eidsvold-if.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift