Eidsvold Idrætsforening

Visjon og verdier

Visjon og verdier

Visjon

Flest mulig, lengst mulig i EIF!
 
EIF skal legge til rette for sportslig aktivitet og utvikling i nærmiljøet med kvalitet.
Dette betyr at vi ønsker dyktige og kompetente ledere og trenere hos oss, i våre moderne anlegg.
Med dette som utgangspunkt, ønsker vi å ta ansvar - være en samfunnsaktør som bidrar og som det er behov for !
 
Våre verdier
Tillit
Vi ønsker å opptre sannferdig og ryddig i alle prosesser i klubben. Dette gjelder selvfølgelig også eksternt mot våre samarbeidspartnere. Våre trenere, lagledere og spillere samt andre tilhengere av klubben, skal stole på at det vi gjør og sier er til det beste for EIF fotball.
Toleranse
Vi er forskjellige som mennesker når det gjelder ønsker, behov og bakgrunn. Med dette som utgangspunkt er det viktig at vi tar oss tid til å se, forstå og lytte til hverandre. Gjerne også komme med konstruktive tilbakemeldinger. Både som enkeltindivider og fotballspillere.
Trivsel
Vi ønsker å skape et miljø hvor "vi -følelsen" står sterkt. Både sportslig og sosialt. Individuell utvikling er basert på trivsel og trygghet. Derfor er det viktig at vi legger stor vekt på gjensidig respekt, samhold og fellesskap. Det å knytte trenere, lagledere og spillere nærmere hverandre på tvers av avdelingene er et viktig ledd i denne prosessen.
 
Våre verdier er viktig. De skal være gjennomførbare, klare, konkrete og sist, men ikke minst skal det være mulig å etterleve våre "tre Ter".
 

EIDSVOLD IDRÆTSFORENING
NYVEGEN 37
2070 RÅHOLT
Org.nr 971 270 551 

kontakt@eidsvold-if.no

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift